TV program

30. týždeň

6:45

Závislosti: Dať zmysel životu

Krátky dokument o závislostiach.

7:00

premier

Svätá omša

Vysielanie je predovšetkým ako služba pre chorých a nepohyblivých.

7:30

premier

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

8:05

Doma je doma (Život ako dar - Titus Zeman)

Popoludňajšia publicistika. Boží služobník Titus Zeman študoval v rôznych saleziánskych ústavoch a túžba byť kňazom sa naplnila v Turíne. Udalosti barbarskej noci naňho veľmi doľahli. Túžil ilegálne odviesť mladých spolubratov a bohoslovcov do Turína, aby mohli dokončiť začaté štúdium. Nebezpečenstvo bolo veľké. Štátna bezpečnosť ho zatkla, vypočúvala, mučila a uväznila. Viac sa dozviete v relácii Doma je doma. Moderuje Miriam Stašková.

9:05

Večerná univerzita (Téma: Barbarská noc, rozprávanie kardinála Korca, 5. časť)

Záznamy prednášok zo seminárov.

9:45

Krédo: Viera Cirkvi (4)

Čo je viera? V čo veríme? Aká je viera Katolíckej Cirkvi? Séria päťminútových dokumentov o viere so zaujímavými videami a anketami, vnáša trochu svetla do týchto otázok.

10:00

Závislosti: Dať zmysel životu

Krátky dokument o závislostiach.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:30

Čaviareň

Relácia o tom, aká je dôležitá čistota, upratovanie a ako sa dá upratať nielen domácnosť, ale aj naše veľhory.

11:30

Saleziánsky magazín

Hlavnou témou Saleziánskeho magazínu je rok Sedembolestnej Panny Márie. Ako a prečo ho sláviť sme sa opýtali saleziána Jána Čverčka priamo v šaštínskej Bazilike. Mladí redaktori z Bystrice prinesú reportáž z finále futbalového turnaja KAMA a s kamerou zájdeme aj na školenie mladých kňazov v Piešťanoch.

11:45

Rehoľná abeceda (1) (K ako kapucín - Félix Ján Tkáč)

Krátke životné príbehy zasvätených ľudí.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

premier

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

Doma je doma (Život ako dar - Alojz Mária Chmeľ a Miriam Terézia Demianovičová)

Popoludňajšia publicistika. Ako prijať chorobu v otpike Božích plánov? Boží služobník Andrej Chmeľ - člen Rehole bosých augustiniánov musel kvôli rakovine štítnej žľazy zanechať štúdiá. Podľa svedectiev pacientov i lekárov sa nikdy nesťažoval a v najťažších chvíľach opakoval modlitbu: „Ježišu, všetko pre Teba!“ Je vzorom kandidátov kňazstva, bohoslovcov a seminaristov. Ctihodná Miriam Terézia Demjanovičová - dcéra slovenských prisťahovalcov v USA, veľmi túžila stať sa karmelitánkou, ale zdĺhavá choroba jej matky ju zdržala doma ako ošetrovateľku a gazdinú. Po zodpovednom zvažovaní sa rozhodla vstúpiť do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety. Podobne ako sv. Terézia - jej veľký vzor - aj ona prežila veľmi veľa počas krátkeho života, kvôli komplikovanému zápalu slepého čreva. O nich bude relácia Doma je doma s moderátorkou Zuzanou Chanasovou.

13:50

Medzi nebom a zemou (Ľubomír Feldek)

Marian Gavenda sa v relácii Medzi nebom a zemou stretáva so známym spisovateľom, básnikom a prekladateľom Ľubomírom Feldekom. Význam slovenskej literatúry vníma v estetickej hodnote diel opretej o morálnu hodnotu autorov. A práve toto robí našu literatúru svetovou, hoci svet o tom ešte nevie, ako hovorí pán Feldek.

14:35

premier

Peter medzi nami

Katechézy pápežov.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:30

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

16:05

U Pavla (V kríze spoločenskej angažovanosti)

Diskusná relácia o spoločenských problémoch.

17:30

premier

Doma je doma (Život ako dar - Vojtaššák)

Popoludňajšia publicistika. Boží Služobník Ján Vojtaššák - rodák z oravského Zákamenného. Po pastoračnom pôsobení v rôznych farnostiach sa v roku 1919 stal riaditeľom biskupskej kancelárie a neskôr rektorom kňazského seminára. Roky po druhej svetovej vojne boli jeho osobnou krížovou cestou. Zatknutý a obvinený s ďalšími dvoma biskupmi z vlastizrady... viac v relácii Doma je doma. Moderuje Martin Michelčík.

18:30

premier

Rozprávočka

Biblické príbehy.

18:40

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:30

premier

Moja misia - Putovanie za šťastím (Keňa)

Ako vraví kňaz Martin Cingel z Terchovej, ak sa vieme podeliť o vieru a zážitky s Bohom, potom vieme aj spoločne žiť a pracovať na misijnom diele Ježiša Krista. Už je postavený kostol a škola a čoskoro k nim pribudne aj klinika pre chorých na AIDS.

20:00

premier

Závislosti: Odteraz po tvojom

Krátky dokument o závislostiach.

20:15

premier

Chvály

Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.

20:45

Listy z osamelého ostrova (List do Efezu)

V tomto dokumentárnom seriáli navštevuje Mark Finley prekrásne miesta v Turecku a na ostrove Patmos. Ich výber však nie je náhodný. Mark Finely vlastne putuje po miestach, ktorým boli určené asi najznámejšie a najprekladanejšie listy.

21:10

Katechéza (Autor: Marko Orko Vácha; téma: Kniha Genezis - Patriarcha Noe a Babylonská veža)

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa vám pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

21:25

Bez hraníc: Moldavsko - páter Kniffi v Chisinau

Moldavsko je jednou z najchudobnejších krajín Európy. Výplata v podobe 10 Eur nie je v tejto juhovýchodoeurópskej krajine ničím výnimočným. Páter Klaus Kniffi – misionár Spoločnosti Božieho Slova sa snaží zlepšiť situáciu týchto ľudí.

21:55

Doma je doma (Život ako dar - Tomáš a František Munkovci)

Popoludňajšia publicistika. Boží služobníci František a Tomáš Munkovci - otec a syn, pochádzali z dobre situovanej židovskej rodiny. V novembri 1939 celá rodina konvertovala na katolícku vieru. Nemecké bezpečnostné zložky zaviedli tvrdé opatrenia voči všetkým zostávajúcim Židom. Po zatknutí celej rodiny ich odtransportovali do koncentračného tábora v Seredi a odtiaľ boli odvlečení do Sachsenhausenu. Pri pochode smrti počas evakuácie tábora, boli zastrelení... viac v relácii Doma je doma z Banskej Bystrice. Moderuje Janka Fedešová.

22:50

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo