TV program

51. týždeň

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:30

Hudobné pódium (Gregorián)

Záznam hudobných podujatí.

1:10

Klimatická zmena a životné prostredie

Krátky dokument o projektoch eRka. Klimatická zmena je globálny problém, ktorý sa dotýka všetkých, ale najviac sú jej dôsledkami postihnuté rozvojové krajiny.

1:17

Maľovanie duše

Maliarka María Jesus Rivero je Španielka žijúca na Slovensku. Hlavným motívom jej tvorby sú anjeli rôznorodých foriem a tvarov.

1:25

Kresťan v spoločnosti (Farnosť ako základná bunka Cirkvi v spoločnosti)

Farnosť nie je len súbor veriacich bývajúcich na istom území, mala by byť aj miestom, kde sa rozvíjajú tiež diela, ktorými sa napomáha evanjeliový duch - aj vo vzťahu k sociálnej spravodlivosti. Farnosť je totiž základnou bunkou Cirkvi v spoločnosti. Viac o téme moderátor Pavol Prikryl a jeho hostia Stanislav Krajňák SVD, správca UPeCe; Ivan Šimko, kresťanský demokrat a František Horváth, "Céčko".

2:25

vKontexte (Juraj Vittek: Fenomén "modlitby v jazykoch" a "padnutia")

Charizmatická obnova je darom pre Cirkev, je "prúdom milosti" (pápež František), "príležitosťou pre Cirkev" (pápež bl. Pavol VI.). Mnohí sú však nad niektorými fenoménmi prítomnými v charizmatickej obnove neraz v rozpakoch. Vo svetle tzv. Malinských dokumentov sa pozrieme na fenomén "modlitby v jazykoch" a fenomén "padnutia".

3:00

Hodina milosrdenstva

Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

3:50

Kulmenie (Karl May)

Keď chodil do školy, otec ho nútil prepisovať všetky knihy, ktoré sa v dome nachádzali, aby podporil jeho vzdelávanie, z toho dôvodu sa dokonca pokúsil o útek z domu. Neskôr sa z neho stal známy autor dobrodružných príbehov indiánov a kovbojov. Karl May - jeho životný i spisovateľský príbeh vám priblížime v najnovšom Kulmení. Moderuje Jozef Kováčik.

4:05

Nová kvalita života (Boh poslal anjela Gabriela)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

4:25

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

7:35

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

8:00

premier:)

Klbko (Svätá omša)

Skôr, než si sadneš za stôl, očistíš si ruky. A keď sa v chráme začína hostina duše, je potrebné očistiť ju. Klbko s Katkou a otcom Mariánom zisťuje, akým “mydlom” sa čistí duša na začiatku svätej omše. Alebo to bude nejaký šampón?

8:25

Večera u Slováka

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

8:55

Moje srdce pre Írsko

Prečo sa v Írsku počas 30 rokov takmer úplne vyprázdnili kostoly a prečo sa mocná a všadeprítomná Cirkev ocitla na okraji spoločnosti? Ako v Írsku, odkiaľ kedysi odchádzali mnísi a misionári do celého sveta, opäť rozdúchať plameň viery? Slovenský misionár Gašpar Habara má riešenie. Írom ponúka radosť evanjelia a hlavne široký úsmev a srdce.

9:25

Viera do vrecka

Život so sebou prináša rozličné témy a otázky, najmä tie bežné. Dokážeme o nich rozmýšľať aj hlbšie, z pohľadu viery? Názory a príklady zo života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých sa to priamo týka. Túto reláciu vám každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca.

10:00

premier

Svätá omša z kaplnky TV LUX

Priamy prenos.

10:45

12

Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (3)

Trojdielna dokudráma približuje dejiny Katolíckej cirkvi vo Walese, kam prišli prví kresťania s rímskou armádou už v 2. storočí po Kr.. Priniesli vieru, ktorú nezničilo prenasledovanie, diskriminácia ani novodobý materializmus či relativizmus.

11:15

Nová kvalita života (Boh poslal anjela Gabriela)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

11:35

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

12:00

premier

Anjel Pána

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba radostného ruženca.

13:00

12

Jozef z Nazaretu / Blizko pri Ježišovi

Príbeh Jozefa, ktorý vychoval božieho syna.

14:40

Nová kvalita života (Boh poslal anjela Gabriela)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

premier

Slovo v obraze (Otče náš)

Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

15:30

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

16:00

premier

Klinec po hlavičke (Martin Mekel: O domácej cirkvi)

Základné otázky ľudského života krátko, jednoducho a autenticky.

16:05

premier

Vianočné Tiramisu

Sviatočné rozprávanie členov a rodín skupiny Tiramisu, popretkávané vianočnými piesňami, ktoré pre TV LUX natočili 23. decembra v roku 2009.

17:00

premier

Štedrá večera u Slováka

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

18:00

premier

Sviatočný príhovor

Divákom TV LUX sa prihovorí kardinál Jozef Tomko.

18:15

Hudobné pódium (Zbor Všetkých svätých z Užhorodu)

Starodávna duchovná hudba z obdobia 16.,17. st v podaní zboru Všetkých svätých z Užhorodu , Šachty- umocnená atmosférou románskej rotundy a dobových kostýmov.

19:00

premier:)

Hermie a vianočný koláč

Húsenica Hermie a jej kamaráti chrobáci sa tešia na Vianoce a na koláč starej mamy. Lakomí a zákerní chrobáci z celej záhrady – šváby – koláč ukradnú a nechcú sa rozdeliť. Príbeh o Ježišovej obete vyrozprávaný tak, aby mu porozumeli všetky deti.

19:45

premier12

Karol

Animovaný príbeh o Karolovi Wojtylovi, ktorý poukazuje na dobrý vzťah s mladými ľuďmi, ktorý pramenil z výletov do poľských hôr s niekoľkými študentmi a zaznamenáva rôzne „Svetové dni mládeže“ – udalosť, na ktorej sa zúčastňujú milióny mladých.

21:30

premier

Svätá omša v noci Narodenia Pána

Priamy prenos svätej omše z Vatikánu.

23:35

premier

Modlitba Otca Akvinasa

V úprimnej modlitbe sa 102 ročný dominikán Akvinas Gabura delí o klenoty svojej životnej múdrosti.

23:45

premier

Cesta

Alitenskú cestu k životu spoznáme cez príbeh Ababy a jej malej dcérky Weini, ktorým projekt sester vincentiek v Alitene pomohol zachrániť zdravie a život. Ich príbeh, zasadený do kamenistého horského kraja s oslíkmi, nebezpečnou cestou a narodením dieťaťa nám pripomína vianočný príbeh.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo