TV program

21. týždeň

7:00

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

7:30

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

7:55

premier

Klbko (Judáš)

Klbko očakáva Katkinu hádanku o poslednom apoštolovi, no namiesto toho zisťuje, že Katka sa niekam stratila. Či sa mu ju podarí nájsť a prečo mu otec Marián donesie psíka, sa dozviete v dnešnej relácii.

8:15

premier

Animované biblické príbehy (24) (Pavlova služba)

Napínavý príbeh dobrodružstva, viery a vytrvalosti – od výsluchu pred kráľom Agrippom, cez hrozné stroskotanie lode plaviacej sa do Ríma, až po listy písané z rímskeho väzenia. Pavol nikdy neprestal kázať a svojím životom ukazovať, čo s ním urobilo stretnutie s Ježišom na ceste do Damasku. Nikdy neprestal hovoriť o milosti, ktorá mu zachránila život, viedla ho a dávala mu silu hlásať dobrú správu. Bol to pre neho div lásky, ktorá má moc zmeniť život každého človeka.

8:40

Slovo Božie podľa Jána (3)

Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva v evanjeliu podľa Jána, objasňované biblistami Katolíckeho biblického diela.

9:10

Katechéza (Autor: Jozef Luscoň SDB; téma: Verím v Boha: Verím v Ježiša Krista, nášho Pána)

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa vám pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

9:25

Luxáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

10:00

premier

Svätá omša zo Svätej zeme

Priamy prenos z Námestia jasličiek v Betleheme.

12:00

premier

Raduj sa, nebies Kráľovná

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

U Nikodéma (Prečo zomrieť na cestách?)

Moderátor Jozef Kováčik a jeho hostia rozoberajú spoločenské problémy v diskusnej relácii.

 V relácii sa chceme venovať otázkam dodržiavania pravidiel cestnej premávky, smrteľným úrazom na cestách a povinnostiam účastníkov cestnej premávky.

14:15

Lurdská jaskynka v Bratislave

Vyše 4000 ďakovných tabuliek a nevyčísliteľné množstvo modlitieb najlepšie vystihuje toto mystické miesto na Hlbokej ceste. Koncom 19. storočia dala grófka Gabriela Szápáryová, inšpirovaná návštevou v Lurdoch, osadiť v bývalom kameňolome sochu Panny Márie. Od tých čias v okolí jaskynky pribúdajú votívne tabuľky v mnohých jazykoch. Vyjadrujú vďačnosť za zázračné uzdravenia, za návrat z bojov v dvoch veľkých vojnách, za pomoc a ochranu počas komunizmu, či za nájdenie dobrej manželky. Kamenári dodnes vtesávajú do žuly slová presiaknuté utrpením a pokorou. Ďakujem. Merci. Hálábol. Danke. Gratias.

14:40

Môj názor

Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

15:50

Tak ďaleko a tak blízko

Benediktínski a cisterciánski mnísi a mníšky v Guinei, Brazílii, Vietname, Indii... Komunity plné nadšenia, mladosti a energie. Ako kedysi pred stáročiami v Európe, pri zrode mníšstva. Hoci na západe ideál zasväteného života upadá, v mnohých chudobných krajinách mníšsky život naopak zažíva nevídaný rozkvet. Na začiatku 20. storočia nebolo v Ázii a Afrike dohromady viac ako 15 kláštorov. Dnes ich je len na týchto dvoch kontinentoch viac ako 450.

17:00

premier

Pápež František vo Svätej zemi

Štúdio špeciál, stretnutie s Bartolomejom I. Priamy prenos.

19:00

premier

Rozprávočka (Ovce: Fašiangová maska)

Animovaný seriál pre deti, ktorý poučným spôsobom vysvetľuje výhody a úskalia internetu.

19:10

premier

Katechéza (Autor: Jozef Luscoň SDB; téma: Židovský národ)

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa vám pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

19:30

premier

Vlastná cesta (Daniel Bedi)

Cesta dp. Daniela Bediho viedla kľukatými zákutiami. Pracoval s trhavinami, vo hvezdárni, či meral zemetrasenia. 21 rokov ubehlo od jeho prvého vstupu do kňazského seminára, až po vysvetenie za kňaza.

20:00

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:25

premier

Medzi nebom a zemou (Bernard Herstek)

Bernard Herstek, spájaní predovšetkým so súborom Prešovčatá, hosťom Mariána Gavednu.

21:10

premier

Čaviareň (Čaj, káva a víno)

Čaj, káva a víno a Martin Michelčík čoby hosť s Jánom Knapíkom, čoby čašníkom.

22:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Ľubomíra Cehuľová; téma: Úlohy seniorov podľa nových cirkevných dokumentov II.)

22:45

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo