TV program

47. týždeň

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:30

Hudobné pódium (Zbor seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie v Užhorode)

Hymnusy a nápevy vyznievajúce z úst zboru seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie v Užhorode v starobylých priestoroch Horjanskej rotundy na Zakarpatskej Ukrajine.

1:10

Egypt - Misia láska

Svedectvo o podmienkach života ľudí na okraji spoločnosti, hlavne opustených detí. Dokument vysvetľuje na základe akých okolností sa v krajine vyskytuje toľko sirôt a kto pracuje na tom, aby tieto deti pozdvihol a dal im lepší život a perspektívu do budúcnosti.

1:25

Kresťan v spoločnosti (17. november - hodnota slobody a demokracie)

Čo priniesli zmeny po novembri ´89, ako sloboda a demokracia vyzerajú v praxi, v čom je nebezpečný spomienkový optimizmus na istoty komunizmu a akú úlohu v procese pádu minulého režimu zohrali kresťania a ich zápas za náboženskú slobodu v relácii Kresťan v spoločnosti.

2:25

vKontexte (Juraj Vittek: Charizmatici a Katolícka cirkev)

Ako sa stavia k hnutiu charizmatikov Katolícka cirkev? Týmto názvom sa totiž často označuje istý duchovný prúd, ktorý prekračuje hranice Katolíckej cirkvi. Je to veľmi zložitý fenomén. Nie je to jedno hnutie, ale mnohé spoločenstvá. Keďže aj bežný katolíci prichádzajú do kontaktu s týmito duchovnými prúdmi, často sa pýtajú, ako sa k tomu má katolík postaviť.

3:00

Hodina milosrdenstva

Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

3:50

Kulmenie (Ostrov Dr. Moreaua)

Koncom 19. storočia bola európska spoločnosť ponorená do obáv z degenerácie ľudskej rasy a britskú vedeckú obec zachvátili debaty o oprávnenosti tzv. vivisekcie na zvieratách. Román Doktora Moreaua vzbudil vo verejnosti odmietavé reakcie. Zdalo sa totiž, že autor stojí na strane tých, ktorí sú za tieto zvrátené pokusy. Okrem pôvodného románu sa pozrieme aj na jeho filmové spracovania.

4:05

Nová kvalita života (Bol som hladný a dali ste mi jesť)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

4:25

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

7:35

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

8:00

premier:)

Klbko (Svadba)

Keď sa povie svadba, takmer každý si pomyslí na kopu dobrého jedla, koláčov a zábavy. Dnes Klbko zistí, že svadba je predovšetkým pevné rozhodnutie o spojení dvoch životov.

8:25

Effeta (Mt 25, 31-46)

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 25, 31-46) “Bol som hladný…” ktoré sa číta v nedeľu Krista Kráľa, sa zamýšľame s Pavlom Hucíkom. Moderuje Eva Petrovičová.

8:55

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

9:25

Viera do vrecka

Život so sebou prináša rozličné témy a otázky, najmä tie bežné. Dokážeme o nich rozmýšľať aj hlbšie, z pohľadu viery? Názory a príklady zo života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých sa to priamo týka. Túto reláciu vám každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca.

10:00

premier

Svätá omša z kaplnky TV LUX

Priamy prenos na záver liturgického roka v nedeľu Krista Kráľa.

10:50

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

11:15

Večera u Slováka

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

11:40

Nová kvalita života (Bol som hladný a dali ste mi jesť)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

12:00

premier

Anjel Pána

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba radostného ruženca.

13:00

V Samárii pri studni (Rodina v kultúrnych premenách)

Faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí.

14:25

Cesta zmierenia

Dokument o Sare Salkahaziovej.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

premier

Slovo v obraze (Najsvätejšie Srdce Ježišovo)

Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

15:30

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

16:00

Fatimské posolstvo - Piate zjavenie Panny Márie

Miniséria spoločnosti EWTN o Fatimskom posolstve. Sto rokov nasledujúcich po fatimských zjaveniach môžeme označiť za storočie kresťanských mučeníkov, keďže kresťanstvo čelilo najhoršiemu prenasledovaniu od čias Rímskej ríše.

16:30

premier

Klinec po hlavičke (Peter Gombita: O vzťahoch)

Základné otázky ľudského života krátko, jednoducho a autenticky.

16:40

12

Apokalypsa / Biblia

V roku 90 sa Cézar Augustus Titus vyhlásil za boha a prikázal vyvraždiť všetkých kresťanov v Malej Ázii. Má obavy z posledného apoštola Jána a začína s vyhladzovaním kresťanov. Ján, sa skrýva na ostrove Patmos. Dodáva silu a nádej kresťanom, ktorí sa nechcú spreneveriť svojej viere.

18:15

Egypt - Misia láska

Svedectvo o podmienkach života ľudí na okraji spoločnosti, hlavne opustených detí. Dokument vysvetľuje na základe akých okolností sa v krajine vyskytuje toľko sirôt a kto pracuje na tom, aby tieto deti pozdvihol a dal im lepší život a perspektívu do budúcnosti.

18:35

:)

Klbko (Svadba)

Keď sa povie svadba, takmer každý si pomyslí na kopu dobrého jedla, koláčov a zábavy. Dnes Klbko zistí, že svadba je predovšetkým pevné rozhodnutie o spojení dvoch životov.

19:05

Ruženec

Modlitba bolestného ruženca.

19:40

premier

Katechéza - Blahoslavenstvá

prof. František Trstenský: Blahoslavení tichí.

20:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:30

Na ceste v rodine

Relácia pre manželov a rodiny, návod na riešenie problematických otázok, pomoc pri výchove a oveľa viac.

21:00

premier

Quo vadis s Maxom Kašparů (Vieromer)

Boh nás má rád „už“, nie „až keď“. A práve v tom sa to božie líši od ľudského - hovorí v pokračovaní Vieromeru Max Kašparů. Pozývame vás na ďalšie stretnutie do bratislavského domu Quo Vadis.

21:45

Kulmenie (Ostrov Dr. Moreaua)

Koncom 19. storočia bola európska spoločnosť ponorená do obáv z degenerácie ľudskej rasy a britskú vedeckú obec zachvátili debaty o oprávnenosti tzv. vivisekcie na zvieratách. Román Doktora Moreaua vzbudil vo verejnosti odmietavé reakcie. Zdalo sa totiž, že autor stojí na strane tých, ktorí sú za tieto zvrátené pokusy. Okrem pôvodného románu sa pozrieme aj na jeho filmové spracovania.

22:05

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

Ježišovo milosrdenstvo voči Šimonovi a kajúcej žene Lk 7,36-50.

22:45

Stojí to za to!

Vážna choroba jedného z manželov dokáže rozvrátiť manželstvo. No nie vždy je tomu tak. O chorobe a Božej vernosti rozprávajú manželia Slamkovci. (2.časť)

23:05

Hudobné pódium (Zbor seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie v Užhorode)

Hymnusy a nápevy vyznievajúce z úst zboru seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie v Užhorode v starobylých priestoroch Horjanskej rotundy na Zakarpatskej Ukrajine.

23:45

Egypt - Misia láska

Svedectvo o podmienkach života ľudí na okraji spoločnosti, hlavne opustených detí. Dokument vysvetľuje na základe akých okolností sa v krajine vyskytuje toľko sirôt a kto pracuje na tom, aby tieto deti pozdvihol a dal im lepší život a perspektívu do budúcnosti.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo