TV program

09. týždeň

6:45

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

7:00

premier

Svätá omša

Vysielanie je predovšetkým ako služba pre chorých a nepohyblivých.

7:30

premier

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

8:05

Doma je doma (VEČNÉ SLOVO)

Popoludňajšia publicistika. Slová Knihy kníh nie sú len slová. Obsahujú Slová Života. Ako vzniká preklad Svätého písma? A ako sa moderuje relácia o nedeľných biblických čítaniach našim moderátorkám EFFETY? O tom všetkom porozprávajú hostia Paliho Danka.

9:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Zdenko Pupík; téma: Cirkev ako jednotou Najsvätejšej Trojice zhromaždený ľud. Farnosť.)

Záznamy prednášok z letného semestra Univerzity tretieho veku.

9:45

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

10:00

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:30

LAJF (Vyfarbi sa!)

Čo je farba? Ako mení náš život? Ako ju vnímajú umelci? Farba hlasu, farba hudby, farba fotografie, farby života... Akej farby je nebo? Hostia sa teda riadne vyfarbili... :)

11:30

Saleziánsky magazín

Čo všetko sa deje v saleziánskych oratóriách a okolo nich, o tom hovorí náš magazín.

11:45

Rehoľná abeceda (Vladimír Peklanský)

Vladimír Peklanský ešte ako miništrant pocítil duchovnú spriaznenosť s pallotínmi - a dnes je šťastný, že patrí práve medzi nich.

12:00

Anjel Pána

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

premier

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

Doma je doma (Deti v spoloČNOSTI - úcta k životu)

Popoludňajšia publicistika. Marec a Deň počatého dieťaťa. S tým súvisí aj čnosť - úcta k životu, ktorú si eRko vybralo na najbližší mesiac. Zuzka Chanasová a jej krásni mladí hostia...

13:50

Medzi nebom a zemou (Michal Tvarožek)

Publicistika Mariána Gavendu. Stretnutie so zaujímavým človekom a prechádzka dôležitými medzníkmi, ktoré v živote prešiel. Dlhoročného rozhlasáka Michala Tvarožka poznáme hlavne podľa jeho hlasu. V relácii Medzi nebom a zemou ho však prostredníctvom rozhovoru s Marianom Gavendom môžeme spoznať aj z iných stránok. Za svoju životnú výzvu, ako aj za výzvu pre všetkých kresťanov a vôbec všetkých ľudí v dnešnom svete považuje snahu byť lepšími a všímavejšími ľuďmi ochotnými podeliť sa s blížnym, aby sme mohli morálne princípy odovzdávať ďalším generáciám.

14:35

premier

Peter medzi nami

Katechézy pápežov.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

Priamy prenos z modlitby ruženca z Lúrd.

16:05

U Nikodéma (Sú náboženstvá nebezpečenstvom pre štát a špoločnosť?)

Moderátor Jozef Kováčik a jeho hostia rozoberajú spoločenské problémy v diskusnej relácii.

17:30

premier

Doma je doma z Prešova

Popoludňajšia publicistika.

18:30

premier

Rozprávočka

Biblické príbehy.

18:40

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:30

premier

Zvláštna akcia

Film popisuje obdobie, keď sa už ako-tak stabilizovaný komunistický režim rozhodol podniknúť rozhodnejšie akcie zamerané proti integrite Cirkvi. KSČ na uskutočnenie svojho zámeru – odtrhnutia Cirkvi od Svätého Otca a biskupov, rafinovane zneužila meno už jestvujúcej, no iba pomaly sa rozvíjajúcej Katolíckej akcie, zameranej na činnosť katolíckych laikov. Rozkolnícka Katolícka akcia vystupovala navonok ako pozitívne hnutie, ktoré vyhlasovalo lojalitu ku komunistickému režimu a vzalo do rúk riešenie cirkevných otázok, s ktorými si údajne nevedeli poradiť „neschopní“ biskupi. Verejnosť po počiatočnej dezorientácii však poslúchla hlas svojich biskupov, ktorí odhalili pravú tvár štátnej Katolíckej akcie v ilegálne vydanom a rozširovanom pastierskom liste pod názvom Hlas čsl. biskupov a ordinárov veriacim v hodine veľkej skúšky. Veriaci čakali, že kňazi, ktorí pastiersky list napriek zákazu čítali, sa nevyhnú trestom. Sledovanie kňazov a provokatívne správanie miestnych komunistických činiteľov prerástlo na mnohých miestach do otvorenej konfrontácie veriacich s politickou mocou. Bežné bolo stráženie kostolov a fár dedinčanmi ozbrojenými vidlami i iným domácim náradím.

20:00

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:15

premier

Adorácia

Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.

20:45

Ako som mal začať 3. svetovú vojnu

Dokumentárny portrét Karola Noskoviča, politického väzňa, ktorý vo svojej mladosti zažil trpké sklamanie.

21:10

Katechéza (Autor: Pavol Hucík; téma: Bojové umenia)

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa vám pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

21:25

Listy z osamelého ostrova (List do Tyatír)

V tomto dokumentárnom seriáli navštevuje Mark Finley prekrásne miesta v Turecku a na ostrove Patmos. Ich výber však nie je náhodný. Mark Finely vlastne putuje po miestach, ktorým boli určené asi najznámejšie a najprekladanejšie listy.

21:55

Doma je doma z Banskej Bystrice (Archeológia očami archeológov)

Popoludňajšia publicistika. Archeológia nám ponúka možnosť pozrieť sa späť, objavovať niečo staré a nepoznané, pre mnohých je tajomná a neprebádaná, ale pre mojich dnešných hostí sa stala srdcovou záležitosťou, nehovoriac o tom, že jej takpovediac zasvätili svoj život. Prijmite naše pozvanie do sveta, kde sú tajomstvo a história veľmi úzko spojené.

22:50

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo