TV program

22. týždeň

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:40

Akatist

Mariánska modlitba Gréckokatolíckej cirkvi.

1:20

Nová kvalita života (Najsvätejšej Trojice. Som s vami po všetky dni)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

1:35

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

2:00

Effeta (Liturgický rok B)

S teológmi nad nedeľným evanjeliom.

2:20

Živé obrazy (Tajomná Trojica)

Ako namaľovať Najsvätejšiu Trojicu? Väčšina ranokresťanského umenia zobrazuje tri často identické ľudské postavy, ktoré predstavujú Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého. Sedia alebo stoja zoskupení tesne vedľa seba ako symbol jednoty Božstva. Niekedy majú spoločnú tvár, alebo oči. Niektorí umelci nám ponúkajú obraz troch anjelov. V 15. storočí vznikla najznámejšia ruská ikona zobrazujúca Najsvätejšiu Trojicu, ktorú na vrchole svojich tvorivých síl vytvoril Andrej Rubľov.

2:30

Spojení vierou

Erik Jánoš je charizmatický animátor miništranských stretiek a študent histórie. Žije už takmer sedemnásť rokov v Hainburgu. Zároveň medzi Viedňou, kde študuje a Bratislavou, kde sa aktívne venuje práci s miništrantmi vo Farnosti Povýšenia svätého Kríža. V relácii Spojení vierou nám viac prezradí o aktívnom živote animátora, ale aj o tom, ako čerpá silu pre svoju vieru.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:25

deaf

Posvätné miesta kresťanskej viery (Kostol sv. Demetera)

V tejto časti nášho seriálu sa ocitneme v Albánsku. Navštívime grécko-katolícky Kostol sv. Demetera v Berate, ktorý sa podarilo postaviť až po páde komunizmu. Napriek tomu je dnes svedectvom rastúcej kresťanskej komunity.

3:55

12

Mozambik. Som vnútorný vysídlenec

V roku 2017 vzplanula v Mozambiku vlna násilia. Teroristi vraždili miestnych ľudí v severnej provincii Cabo Delgado. Mnohí stratili svojich drahých a s prázdnymi rukami sa vydali na cestu nevedno kam.

4:30

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša z kaplnky TV LUX

Priamy prenos.

7:40

Odrobiny – jedným Slovom

Relácia ponúka zamyslenie na nedeľné evanjeliá, ktoré pre Vás pripravili biskupi a kňazi na Slovensku.

7:50

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

8:30

premier

Týždeň s... Farnosťou Spišská Kapitula

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

8:45

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

9:25

Na tónoch vďačnosti

V relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

10:15

Medzi nebom a zemou (Evanjelizácia fotografiou)

Existujú fotografi, ktorí svojou prácou slúžia? Môže sa evanjelizovať prostredníctvom fotografie? Čo je to kontemplatívna fotografia? Porozpráva nám o tom Zuzka Kostková, fotografka a farmaceutička, členka spoločenstva Človek a viera, ktoré sa postupne rozširuje do viacerých krajín. Moderuje o. Marián Gavenda, od malička zanietený fotograf.

11:00

Týždeň s... Farnosťou Spišská Kapitula

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

11:30

premier

Svätá omša z kaplnky TV LUX

Priamy prenos.

12:00

Anjel Pána

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:30

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

13:05

Svätý Patrik - apoštol Írska

Deň sv. Patrika sa oslavuje vo všetkých anglofónnych častiach sveta. V tomto dokumente sa však dozviete o príchode a pôsobení sv. Patrika v Írsku trochu inak. Zostane jeho posolstvo v srdciach ľudí živé aj dnes?

14:10

Moja misia - magazín

Salezián Jozef Tóth ako misionár 30 rokov prežíval v ťažkých a mrazivých podmienkach na Sibíri. V ďalšej časti relácie Moja misia magazín porozpráva aj o tom, ako sa v ňom zrodilo kňazské a misijné povolanie a tiež, ako zakladali misiu v meste Aldan.

14:40

Svätá omša zblízka (Homília)

V ďalšom pokračovaní relácie Svätá omša zblízka si priblížime význam homílie. Sú evanjeliá prepisom kázní apoštolov? Kto môže prednášať homíliu a akú spojitosť majú mať s prečítaným evanjeliom? V trinástej časti prinesie odpovede na otázky súvisiace s homíliou moderátor relácie, Mons. Marián Gavenda.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Zabudnuté poklady (Kostol sv. Žofie v Dúbravici)

Na pohľad nenápadný, neskorogotický Kostolík sv. Žofie v Dúbravici bol donedávna považovaný za chudobného príbuzného neďalekých kostolov v Ponikách, Čeríne, či Zolnej. Pri sondáži v roku 2019 bolo objavených niekoľko fragmentov fresiek (napr. postava identifikovaná ako Judáš), ktoré naznačili, že to tak nie je. Reštaurátori tu nakoniec odkryli jedinečnú freskovú výzdobu z prelomu gotiky a renesancie.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:10

premier

V škole Ducha (Púšť)

Duchovná obnova s Jánom Bucom nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

16:45

Na ceste v rodine (Veľká rodina - radostné zdieľanie a služba)

Manželia Ján a Janka Maníkovci, majú spolu 11 detí, z toho 9 žijúcich. To najvzácnejšie, čo si vo svojej rodine cenia, je radosť zo spoločného zdieľania a služby v spoločenstve.

17:20

Spojení vierou

Erik Jánoš je charizmatický animátor miništranských stretiek a študent histórie. Žije už takmer sedemnásť rokov v Hainburgu. Zároveň medzi Viedňou, kde študuje a Bratislavou, kde sa aktívne venuje práci s miništrantmi vo Farnosti Povýšenia svätého Kríža. V relácii Spojení vierou nám viac prezradí o aktívnom živote animátora, ale aj o tom, ako čerpá silu pre svoju vieru.

17:55

deaf

Tajomstvá Vatikánu (Kaplnka počiatku i konca)

V tejto časti sa oboznámime s najväčším reštaurátorským projektom, ktorý Vatikán podnikol: reštaurovaním fresiek v Sixtínskej kaplnke.

18:25

Bolívia - Misia

Misionár Ondrej Pešta, SVD, nadväzuje na úspešnú misiu jezuitov z roku 1692. V Amazónii v Čikitánii je viera ľudí dodnes živá, dodnes tam stoja typické chrámy postavené jezuitmi a obrady Veľkej noci dones sprevádzajú priam magické procesie.

19:00

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

19:30

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:45

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

20:00

premier

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

20:20

A teraz čo? (Diaľnica do neba)

Nový mladý blahoslavený Carlo Acutis vytvoril najkomplexnejsiu výstavu o Eucharistických zázrakoch. Po 1. sv. prijímaní bol denne na svätej omši. Eucharistia sa pre neho až do jeho smrti vo veku 15. rokov stala zdrojom sily a odvahy aj vo chvíľach utrpenia a smrti.

20:30

premier

Podvodníčka

Podvodníčka Lauria omylom vstúpi do cudzieho bytu, no získava niečo oveľa dôležitejšie ako peniaze.

21:00

premier

U Nikodéma (Ako synoda mení farárov?)

Aké zmeny v prístupe k farníkom si vyžaduje dnešná doba? Ako môže farár načúvať Duchu Svätému a prežívať svoju misiu v radosti? V Ríme sa konalo stretnutie "Farári pre synodu", na ktorom sa zúčastnili traja kňazi zo Slovenska. Za Rímskokatolícku cirkev o. Peter Sykora a o. Ľudovít Pokojný a za Gréckokatolícku cirkev o. Marcel Mojzeš. O svoje skúsenosti a postrehy sa s nami podelia v našej diskusnej relácii. Moderuje Cyril Jančišin.

22:00

Večer z nádvoria (Žojco a STF band)

Hudobník, textár, zborista, zvukár Jozef Žojco Havadej porozpráva o ceste k hudbe, o rodine, o svojej hudobnej minulosti i prítomnosti a svoje rozprávanie obohatí o známe i menej známe piesne, ktoré prednesie spolu s kapelou STF Band.udobník, textár, zborista, zvukár Jozef Žojco Havadej porozpráva o ceste k hudbe, o rodine, o svojej hudobnej minulosti i prítomnosti a svoje rozprávanie obohatí o známe i menej známe piesne, dobník, textár, zborista, zvukár Jozef Žojco Havadej porozpráva o ceste k hudbe, o rodine, o svojej hudobnej minulosti i prítomnosti a svoje rozprávaniobník, textár, zborista, zvukár Jozef Žojco Havadej porozpráva o ceste k hudbe, o rodine, o svojej hudobnej minbník, textár, zborista, zvukár Jozef Žojco Havadej porozpráva o ceste k ník, textár, zborista, zvukár Jozef

23:00

Týždeň s... Farnosťou Spišská Kapitula

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

23:10

Dá sa to aj inak (Ako lepšie počúvať?)

To je názov prvej časti novej relácie o komunikácii a medziľudských vzťahoch, ktoré sú neraz plné napätia i nedorozumení. No nemusí to tak byť. Aj preto sa relácia volá: Dá sa to aj inak.

23:30

Nová kvalita života (Najsvätejšej Trojice. Som s vami po všetky dni)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

23:45

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo