TV program

30. týždeň

0:20

Doma je doma (Pastorácia Rómov vo svetle návštevy Svätého Otca Františka)

Návšteva sv. otca Františka na Luníku IX vyvolala bohatú mediálnu odozvu. Ako vnímajú slová Svätého Otca Františka saleziáni pôsobiaci v pastorácii Rómov a čo pre nich znamenajú.

1:05

vKontexte (Vlk v koži baránka)

Polopravdy a manipulácie, mediálne lži pod pláštikom nábožnosti. Tejto téme sa bude venovať otec Michal Mária Kukuča v najbližšej relácii vKontexte. Poukáže na konktrétny príklad a odporučí, kde nájsť spoľahlivé informácie.

1:40

12

Vojtaššák, dni barbarov

Biskup Ján Vojtaššák, ktorý je kandidátom na blahorečenie, patrí k symbolom Umlčanej Cirkvi. Filmový dokument vďaka citlivej interpretácii herca Milana Kasana približuje niekoľko dôležitých momentov nedávnej histórie slovenského národa.iskup Ján Vojtaššák, ktorý je kandidátom na blahorečenie, patrí k symbolom Umlčanej Cirkvi. Filmový dokument vďaka citlivej interpretácii herca Milana Kasana pskup Ján Vojtaššák, ktorý je kandidátom na blahorečenie, patrí k symbolom Umlčanej Ckup Ján Vo

2:40

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:15

Hudobné pódium (Verím Pane 2015: Boží šramot)

Záznamy z koncertov a festivalov.

4:00

Kulmenie (Montserrat)

Vydajte sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celého sveta. Spolu so Santiagom de Compostela patrí Montserrat k najznámejším pútnickým miestam Španielska, ale aj celej Európy.ydajte sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celého sveta. Spolu so Santiagom de Compostela patrí Montserrat k najznámejším pútnickým miestam Španielska,dajte sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celého sveta. Spolu so Santiagom de Compostela patrí Montserrat k najznámejším pútnickýmajte sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celého sveta. Spolu so Santiagom de Compostela patrí Montserrat k najjte sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celého sveta. Spolu so Santiagom de Compostela patrte sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celého sveta. Spolu so Santiagom de sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celého sveta. Spol sa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe pútnikov z celsa s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky pozýva k sebe a s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, ktorá roky p s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom opátstve, s nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benediktínskom nami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytou v benenami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonou ukrytami do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernou Madonmi do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou Čiernoi do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzácnou do rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou - vzádo rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenetou -o rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Moreneto rozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenerozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenrozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrat za Morenozpílených hôr španielskeho pohoria Montserrzpílených hôr španielskeho pohoripílených hôr španielskeílených hôr šplených

4:15

Jeden na jedného (Synoda a Slovensko)

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Tieto slová otvorili Synodu o synodalite na Slovensku. Kto sa môže do tejto diskusie o ceste zapojiť? Pre koho je určená? Aké témy a akým spôsobom sa môžeme do toho zapojiť? S Ľubou Oravovou a Martinom Kramarom.Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Tieto slová otvorili Synodu o synodalite na Slovensku. Kto sa môže do tejto diskusie o ceste zapojiť? Pre koho je určená? Aké témy a akým spôsobom sa môžeme do toho zapojiť? S Ľubou Oravovou a Martinom Kramarom.me tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Tieto slová otvorili Synodu o synodalite na Slovensku. Kto sa môže do tejto diskuse tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Prí

4:30

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá liturgia

Priamy prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

8:05

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

8:25

12

Zdenka

Dokumentárny film o živote a duchovnom profile rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej, ktorá sa stala obeťou režimu.

9:30

premier

T22 Modlitba a katechéza: Vstaň a choď!

Priamy prenos z Národného stretnutia mládeže v Trenčíne.

11:00

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

11:30

Nová kvalita života (Moje sýpky)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

11:45

Zabudnuté poklady (Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici)

Prečo malé, stredoveké mestečko potrebovalo už štvrtý chrám, prečo práve sv. Kataríny, v čom je jeho výnimočnosť, a pre ktorý kostol sa stal predlohou? To sa dozviete v dnešnej časti Zabudnutých pokladov.

12:00

premier

T22 Svätá omša

Priamy prenos z Národného stretnutia mládeže v Trenčíne.

13:30

vKontexte (Vlk v koži baránka)

Polopravdy a manipulácie, mediálne lži pod pláštikom nábožnosti. Tejto téme sa bude venovať otec Michal Mária Kukuča v najbližšej relácii vKontexte. Poukáže na konktrétny príklad a odporučí, kde nájsť spoľahlivé informácie.

14:00

premier12

Matka Tereza: Svätá temnoty

Matka Tereza sa často cítila osamelá a vnútorne prázdna. Tieto zážitky sama opisovala ako stav duchovnej tmy či vzdialenosti od Boha. Spoznajte jej hlboký vzťah s Bohom a pohnutý životný príbeh misionárky lásky a pomoci pre tých najchudobnejších.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

deaf

Gréckokatolícky ruženec

Modlitba gréckokatolického ruženca.

16:00

12

Vojtaššák, dni barbarov

Biskup Ján Vojtaššák, ktorý je kandidátom na blahorečenie, patrí k symbolom Umlčanej Cirkvi. Filmový dokument vďaka citlivej interpretácii herca Milana Kasana približuje niekoľko dôležitých momentov nedávnej histórie slovenského národa.iskup Ján Vojtaššák, ktorý je kandidátom na blahorečenie, patrí k symbolom Umlčanej Cirkvi. Filmový dokument vďaka citlivej interpretácii herca Milana Kasana pskup Ján Vojtaššák, ktorý je kandidátom na blahorečenie, patrí k symbolom Umlčanej Ckup Ján Vo

17:05

Apoštolská cesta pápeža Františka do Kanady

Stretnutie s mládežou a seniormi na nádvorí základnej školy v Iqualuite.

18:20

:)

TV LUX deťom (Klbko - Svätá omša: Obrad pokoja)

Vysielanie pre najmenších - rozprávky, kresťanské pesničky, modlitbičky a iné hodnotné videá.

18:50

Katechéza o rodine (Všetci sme deti, všetci sme bratia)

Katechézy o rodine pripravované k Svetovému stretnutiu rodín.

19:00

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

19:30

Nová kvalita života (Moje sýpky)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

19:45

Loretánske litánie

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

20:00

premier

T22 Adorácia: Velebí moja duša Pána

Priamy prenos z Národného stretnutia mládeže v Trenčíne.

22:05

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

22:10

Moja misia - magazín (Adopcia seminaristov v Afrike)

Adopciu seminaristov z afrických krajín v relácii Moja misia magazín predstaví Lucia Balogová. Dozviete sa, koľkých bohoslovcov pri štúdiu podporujú Slováci a ako táto pomoc funguje v praxi.

22:45

Rwanda - Dotknúť sa rán

V mestečku Nyanza v africkej Rwande sa rogacionista Vlastimil Chovanec snaží poskytnúť teplo domova štyridsiatim deťom ulice. Príbehy týchto detí sú ťažké a neuveriteľné, otca Vlasťa pravidelne dojímajú až k slzám.

23:15

12

Srí Lanka - silnejší než bomby

V apríli 2019 teroristi zaútočili na dva kostoly na Srí Lanke. Stalo sa to počas jednej z najslávnostnejších svätých omší roka.V dokumente sa dozviete, ako tieto barbarské útoky poznačili celú miestnu komunitu a čo bolo ich odpoveďou.

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich
Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen