TV program

04. týždeň
  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:25

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

0:30

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Džavotanie s Bohom)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

1:00

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:05

Svätá zem - chrám nádeje

Zasľúbená zem, Palestína bola vždy stredom záujmu mnohých kultúr a náboženstiev. Je to krajina, kde majú židia, kresťania a moslimovia svoje posvätné miesta. V pozadí súčasných konfliktov prebieha tichý fenomén – vyháňanie kresťanov z ich kolísky.

1:30

Boh k tebe hovorí (Vyvažujme svetský obsah duchovnou hĺbkou.)

Janka Zibalová.

1:40

Moja misia - magazín

Mal rôzne možnosti ako sa uplatniť a zariadiť si svoj život, no rozhodol sa pre pomoc v rozvojových krajinách. O svojej skúsenosti z koordinácie centra pomoci deťom v Ugande sa s nami v ďalšom diely relácie Moja misia magazín podelí pracovník Slovenskej katolíckej charity Martin Vittek. Moderuje Marek Vaňuš SVD.

2:15

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

2:35

Nová kvalita života (Uzdravenie posadnutého v synagóge)

Liturgický rok B. Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Hudobné pódium

Schóla Cantorum

4:00

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

4:30

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

7:40

deaf

Eucharistické zázraky

Relácia venovaná všetkým eucharistickým zázrakom zachytením v diele budúceho bl. Carla Acutis.

7:50

premier

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

Maliar inšpirovaný Svätým Písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

8:00

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

8:15

Boh k tebe hovorí (Abrahám bol poslušný Božiemu slovu, je to tak aj u teba?)

Mário Tomášik, laický evanjelizátor.

8:25

premier:)

Klbko a 12 apoštolov (Ondrej)

Katka zo svojej púte poslala Klbkovi záhadnú šifru. Kto z apoštolov sa skrýva za tajomným nápisom, ktorý pripomína viac matematiku ako náboženstvo?

8:45

premier:)

Tvorivo (LISTOVÉ TAJOMSTVÁ ODHALENÉ)

Listy červenej a pekinskej kapusty môžu okrem skvelej chuti poslúžiť ako pomôcka na farebné experimenty. A listy zápisníka,ktorý si vlastnoručne ušijeme, môžu poslúžiť na uchovanie ďalších tvorivých nápadov...

9:05

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

9:35

Nová kvalita života (Uzdravenie posadnutého v synagóge)

Liturgický rok B. Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

9:40

Boh k tebe hovorí (Úrodná zem je pre mňa čisté srdce, vnútorná láska a otvorenosť)

Katarína Böhmová, umelkyňa.

10:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva z Košíc.

11:05

A teraz čo? (POVERČIVÝ KRESŤAN)

Viacero kresťanov v mojom okolí verí poverám a poverčivým zvykom (nosia červenú šnúrku, klopkajú si na drevo…) Je to zlé? Mal by som ich v tom napomínať?

11:15

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

11:40

premier

Katechéza (Podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Mt 21,33-46))

František Trstenský: Podobenstvá

12:00

premier

Anjel Pána

Poludňajšia modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

Loretánske litánie

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

12:40

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

13:15

V Samárii pri studni (Rok svätého Jozefa)

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Opisuje ho charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“. Aký teda bol svätý Jozef a čo sa od neho môžeme naučiť?

14:35

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:15

Boh k tebe hovorí (Sväté písmo mi dáva povzbudenie, uistenie, spoznávam, aký je Boh.)

Eva Hrešková, speváčka.

15:30

Ruženec z Lúrd

Modlitba posvätného ruženca z Lúrd.

16:05

premier

Hudobné pódium

Hymnusy a nápevy vyznievajúce z úst zboru seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie v Užhorode v starobylých priestoroch Horjanskej rotunde na Zakarpatskej Ukrajine.

16:35

deaf

Don Camillo, Monsignor,...ale nie príliš (4/5)

Po odchode Don Camilla a jeho komunistického oponenta Pepponeho sa malá dedinka Brescello stáva oázou pokoja. Aspoň do okamihu, kým sa dedinčania nerozhodnú zbúrať starú kaplnku, aby na jej mieste postavili nové byty.

18:30

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

19:20

:)

Klbko a 12 apoštolov (Ondrej)

Katka zo svojej púte poslala Klbkovi záhadnú šifru. Kto z apoštolov sa skrýva za tajomným nápisom, ktorý pripomína viac matematiku ako náboženstvo?

19:40

:)

Tvorivo (LISTOVÉ TAJOMSTVÁ ODHALENÉ)

Listy červenej a pekinskej kapusty môžu okrem skvelej chuti poslúžiť ako pomôcka na farebné experimenty. A listy zápisníka,ktorý si vlastnoručne ušijeme, môžu poslúžiť na uchovanie ďalších tvorivých nápadov...

20:00

premier

Modlitba za odvrátenie epidémie

Priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne.

20:45

premier

Spojení vierou (Marta Knapik)

Komunizmus a s ním spätá nesloboda prinútila emigrovať aj ľudí v zrelom veku, tak ako naša ďalšia hostka, Marta Knapik. V jedinečnom prostredí svojej farmy nám prezradí svoj príbeh, ale i to, aký význam mali a majú slovenské farnosti v zahraničí.

21:15

premier

Medzi nebom a zemou (Albín Škoviera)

Výchova je otázkou vzťahu. Je vecou srdca a intuície, tvrdí Albín Škoviera. Dozvieme sa od neho veľa dobrých podnetov, ako správne vychovávať deti. Moderuje Marián Gavenda.

22:00

Mendel - otec genetiky

Životopisný portrét zakladateľa genetiky J.G. Mendela so sofistikovanými presahmi do súčastnosti.

23:00

Fundamenty (Gaudium et spes – Niektoré naliehavé problémy)

Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu.

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen