Vatikánsky magazín (83)
12.10.2015
Videné: 3088 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0 / 5

Verná láska je šťastná

Na svätej omši pri otvorení Synody o rodine Pápež František vyzýva cirkev, aby sa starala o zranené manželstvá a vychovávala k trvalej láske. A pri modlitbe Anjel Pána sa modlí sa za spoločnosť-rodinu, ktorá bude vždy schopná prijímať s láskou.

Odvaha, pokora a modlitba

Prvý pracovný deň synodálnych otcov a príhovor Pápeža: „Synoda nie je parlamentom, jej metóda spočíva v otvorení sa Duchu Svätému s apoštolskou odvahou, evanjeliovou pokorou a modlitbou plnou dôvery“. Spomenieme správu kardinála Erdöa a prvú tlačovú konferenciu.

Rodina za živú cirkev

Svedectvá dvoch rodín, pozvaných na Synodu ako poslucháčov. Pár  z Južnej Afriky: „Migrácia rozdeľuje rodiny, ale v mladých manželstvách je smäd po pravde“. Pár z Talianska: „Vo farských spoločenstvách sa učíme vytvárať sami rodinu z rodín“.

Rodiny, svetlo pre svet

Modlitba Pápeža a 80 tisíc ľudí na vigílii na Námestí svätého Petra za Synodu, aby „uznala, docenila a predkladala to, čo je v nej krásne a sväté“, ale aby sa ujala aj „situácií, keď ju jej krehkosť vystavuje skúškam“.

Migranti: milosrdenstvo, nie ľahostajnosť

V posolstve na svetový deň migrantov a utečencov 2016 Pápež František ukazuje evanjelium milosrdenstva ako kľúč na prekonanie predsudkov a strachu a na pestovanie kultúry stretnutia. Pre vlády: riešte príčiny nútenej migrácie.

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie