• FUNDAMENTY

    Božské čnosti a hriech

    s Jankou Zlatohlávkovou

    St
    20:25

„Teologálne čnosti sa bezprostredne vzťahujú na Boha. Robia kresťanov schopnými žiť vo vzťahu s Najsvätejšou Trojicou. Pôvodcom, dôvodom a predmetom teologálnych čností je jeden Boh v troch osobách. “(KKC 1812)

„Hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu. Hriech bol definovaný ako skutok alebo slovo, alebo túžba proti večnému zákonu.“ (KKC 1849)

Nad týmito časťami Katechizmu Katolíckej cirkvi sa zamýšľa moderátorka Jana Zlatohlávková a jej hostia o. Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Aktuálna otázka:

Vymenujte aspoň tri kardinálne čnosti? 

Odpovede posielajte na adresu fundamenty@tvlux.sk do 13. 6. 2017.

Späť