• FUNDAMENTY

    Človek a spoločnosť

    s Jankou Zlatohlávkovou

    St
    20:25

Ľudské spoločenstvo

„Ľudstvo je povolané, aby urobilo zjavným obraz Boha a premenilo sa na obraz jednorodeného Syna Otca. Toto povolanie je osobnej povahy, pretože každý človek je povolaný vojsť do Božej blaženosti; ale týka sa aj ľudského spoločenstva ako celku.“ (KKC 1877)

Obrátenie

„Spoločnosť je potrebná na uskutočňovanie ľudského povolania. Aby sa tento cieľ dosiahol, je potrebné rešpektovať správnu hierarchiu hodnôt ktorá materiálne a prirodzené dimenzie podriaďuje dimenziám vnútorným a duchovným.“ (KKC 1886)

Nad týmito časťami Katechizmu Katolíckej cirkvi sa zamýšľa moderátorka Jana Zlatohlávková a jej hostia o. Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Aktuálna otázka:

Uveďte aspoň jedného svätca, s ktorým sa spája učenie o tzv. hlavných hriechoch?

Odpovede posielajte na adresu fundamenty@tvlux.sk do 3. 10. 2017.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri