• FUNDAMENTY

    Morálnosť činov a vášní

    s Jankou Zlatohlávkovou

    St
    20:25

Témou ďalšej časti Fundamentov bude Morálnosť činov a vášní. Janka Zlatohlávková so svojimi hosťami bude rozoberať tieto body katechizmu:

 „Sloboda robí z človeka morálny subjekt. Ak človek koná vedome a dobrovoľne, je takpovediac otcom svojich činov. Ľudské činy, t.j. činy slobodne zvolené na základe úsudku svedomia, možno morálne hodnotiť. Sú alebo dobré, alebo zlé.“ 

(KKC 1749)

„Človek sa zameriava na blaženosť svojimi vedomými a dobrovoľnými činmi. Vášne alebo city, ktoré zakúša, ho môžu na to disponovať a k tomu prispievať.“

(KKC 1762)

Aktuálna otázka:

Napíšte aspoň tri skutočnosti, za ktorých sa môže znížiť, prípadne aj zrušiť zodpovednosť za nejaký čin.

Odpovede posielajte na adresu fundamenty@tvlux.sk do 2. 5. 2017.

Späť