VATIKÁNSKY MAGAZÍN (145)
16.01.2017
Videné: 913 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0 / 5

Konkrétne prejavy ľudskosti a pokoja

Vo svojom novoročnom príhovore pre diplomatický zbor pápež František zdôraznil, že fundamentalistický terorizmus môže byť porazený iba spoločným úsilím náboženských a politických lídrov.

Malé svetlá viery

Pápežov úsmev pred 28 plačúcimi bábätkami, ktoré pokrstil v Sixtínskej kaplnke: „Prvou Ježišovou kázňou v maštali bol plač.“ A rodičom adresoval slová: „Žiadali ste pre nich vieru, a teraz máte úlohu chrániť ju a pomáhať jej rásť, aby sa stala svedectvom pre ostatných.“

Mudrci a túžba po Bohu

Pápež František v homílii na slávnosť Zjavenia Pána: „Clivo túžiaci“ veriaci hľadá Boha na perifériách, tak ako Mudrci, na neevanjelizovaných miestach, aby objavili, že jeho pohľad pozdvihuje a lieči a že jeho moc sa nazýva milosrdenstvo“.

Svedčiť srdcom a rukami

Pápežov príhovor prednesený bezprostredne, bez papiera, talianskym  kňazom, rehoľníkom a seminaristom, účastníkom kongresu o pastorácii povolaní: „Aby vo vás videli žiť to, čo ohlasujete, a nie ľudí, ktorí zatvárajú dvere“. Vypočujeme si aj svedectvo jedného seminaristu. 

Vatikánske múzeá, skryté poklady

Začíname novú cestu za objavovaním umeleckých diel uchovávaných v depozitároch Vatikánskych múzeí, priestoroch, ktoré vznikali počas stáročí, aby ochraňovali nesmierne kultúrne dedičstvo nazhromaždené v Múzeách. Konzervátor: „Máme depozitáre starodávne, ale aj nové s výbornými klimatickými podmienkami“.

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie