vKONTEXTE (74) PREČO BOH MLČÍ, KEĎ TRPIA NEVIN...
11.04.2017
Prezrené: 1086 x
Hodnotenie:
5 / 5

V týchto dňoch prišiel do našich kín americký film Mlčanie /Silence/, ktorý natočil autor Martin Scorcese- pre mnohých známy ako autor filmu Posledné pokušenie Krista. Samotný film pojednáva o téme jezuitských misií v Japonsku v 17.tom storočí a zaoberá sa témou prenasledovania a mučenia kresťanov, ako aj odpadu niektorých misionárov od viery. Samotná téma ako aj film vyvolávajú mnohé otázky. Môže človek zradiť vieru? Ako sa má Cirkev správať k tým, ktorí zradili svoju vieru? Kto je to vlastne mučeník? Máme právo hlásať evanjelium iným, neeurópskym kultúram?

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie