SPRAVODAJSKÝ SÚHRN (29.08.2017)
29.08.2017
Prezrené: 562 x
Hodnotenie:
5 / 5
  • Jubileá Mons. Andreja Imricha - 70 rokov života a 25 rokov biskupskej vysviacky
  • Mons. Bartolomej Urbanec oslávil 80 rokov
  • Nová kaplnka v Trstenej je zasvätená Panne Márii Kráľovnej
  • Púť k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej
  • Odhalenie pamätnej tabule na Hore Matky Božej pri českých Králikách rehoľníkom - obetiam komunistov
  • Oratórium sv. Filipa Nériho v USA oslávilo 10 rokov od svojho vzniku
  • Splav exalievov - odchovancov saleziánov
  • Workshop v Trnave Prorocké maľovanie
  • Dovolenkovo-prázdninová prechádzka pracovníkov a poslucháčov Rádia Lumen Lumentúra
  • Púť TV LUX do Rajeckej Lesnej

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie