V SAMÁRII PRI STUDNI (126) ŽALMY: MODLITBA, KTOR...
09.10.2017
Videné: 1062 x
Hodnotenie:
0 / 5

Starozákonné žalmy spájajú nielen kresťanov navzájom, ale aj kresťanov so židmi. Žalmy sú spoločnou svätou knihou. Sú najčastejšie prepisovanou a vydávanou knihou. V lete vyšiel slovenský Komentár k starozákonným žalmom, obsahujúci najnovšie preklady z pôvodných textov, teologické analýzy a pastoračné komentáre, ako aj komentáre rabínov a cirkevných otcov.

Hostia: Miloš Lichner SJ- dekan Teologickej fakulty TU, Lucia Hidvéghyová- vedúca Katedry biblických a historických vied na TF TU, Bohdan Hroboň- Katedra náboženských štúdií na ŽU, Pavel Vilhan- Katedra biblických vied na CMBF UK.

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie