Prednášky

Prednášky

Záznamy z inšpiratívnych katechéz a prednášok.

Epizódy

Episode cover

SLOBODA VYCHÁDZAŤ Z HRIECHU | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

ZASTAVME SA | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

POTREBA CHRÁNIT SI SLOBODU | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SLOBODA - DOBROM PREMÁHAŤ ZLO | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SLOBODA JEŽIŠOVÝCH PRIATEĽOV | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRÁSA PANNY MÁRIE | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SVÄTÉ PRIJÍMANIE | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 21

Prečo kňaz pred svätým prijímaním láme premenenú hostiu a vkladá malú čiastku do kalicha? Aké sú schválené formy prijímania Eucharistie a mo...

Episode cover

ZNAK POKOJA | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 20

V rámci obradu prijímania, po modlitbe Otče náš, nasleduje výzva: “Dajte si znak pokoja”. Ktoré sú nesprávne postoje pri tomto geste a naopa...

Episode cover

MODLITBA OTČE NÁŠ | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 19

Sám Ježiš Kristus nás naučil modlitbu, ktorou sa obraciame na nášho nebeského Otca. Modlitba Otče náš je neoddeliteľnou súčasťou liturgie. J...

Episode cover

KRÁSA DUCHA SVÄTÉHO | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRÁSA PÁNA JEŽIŠA | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRÁSA BOHA OTCA | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

MODLITBA AKO PROSTRIEDOK NA SKRÁŠLENIE | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRÁSA ČLOVEKA | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

PÍSMO O BOHU | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

EUCHARISTIA – ŽIVÝ KRISTUS | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 18

“Zrak môj i chuť moja chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať”, takto sa sv. Tomáš Akvinský pozeral na premenenú Eucharistiu....

Episode cover

DAR PANNY MÁRIE | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

NOVINKA! TV LUX UŽ NA 9 PODCASTOVÝCH KANÁLOCH

Milí poslucháči, ďakujeme, že počúvate naše podcasty. Radi by sme upriamili vašu pozornosť na dôležitú novinku. Nakoľko sú naše podcasty...

Episode cover

DAR SVÄTEJ OMŠE | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

VYZNANIE VIERY A MODLITBY VERIACICH | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 14

Aké má miesto v liturgii vyznanie viery a v čom sa líšia dve formy kréda? Akým spôsobom môžeme pridať vlastný úmysel, prosbu, do spoločných...

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo