01.03.2017
Zobrazené 835x

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

v obraze, slove a poézii

Pozn. natočené v spolupráci s benediktínmi

Evanjelium podľa Lukáša 11,27-28

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."  Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

 

Komentár:

Kto je skutočne blahoslavený, kto je skutočne šťastný? Žena, ktorá hovorí z davu alebo Ježiš, ktorý odpovedá tejto žene. Žena, ktorá hovorí z davu, myslí iba na jednu matku, ktorá je blahoslavená, lebo nosila tento život. Ježiš odpovedá pre všetkých blahoslavených, nielen pre túto jednu ženu, nie pre jednu osobu, ale hovorí, že šťastie človeka je v situácii, keď počujeme Božie slovo a vieme ho aj uskutočniť. Práve o tom hovorí v celej svojej bohatosti obraz Nanebovzatia P. Márie, ktorý vznikol spojeným východnej tradície, ktorá tento sviatok nazýva Usnutie P. Márie. V pozadí vidíme obraz stromu. Je to strom z raja, lebo na ľavej strane vidíme jablko, ktoré hovorí o akomsi šťastí prvej ženy. Celý výjav zahŕňa v dolnej časti sarkofág, kamenná doska, na ktorej mala P. Mária ležať ale neumrela, pretože východná tradícia nás učí o usnutí a my to slávime ako nanebovzatie. Teda z miesta, kde by mala byť uložená, nám zlatá farba ukazuje cestu blahoslavenstva P. Márie. A v nej je centrom Kristus. Je to Pieta tak trochu opačne vyjadrená. Vždy sa skôr zdôrazňuje Matka, P. Mária ako drží svoje mŕtve dieťa, Ježiša Krista. A tu vidíme ako Ježiš drží svoju Matku a berie ju k sebe do neba.  To neznamená „ďaleko“, lebo on ju do neba vkladá. Ona ostáva aj uprostred nás, pretože aj my už tvoríme  nebo nebeským spôsobom života, napriek tomu, že sme hriešni. Na to poukazuje maličký detail modrej línie života P. Márie, ktorá prechádza cez nohu Ježiša Krista , vchádza cez jej srdce a cez ruku Ježiša Krista, cez Jeho srdce vchádza už do perspektívy večnosti. Veľmi krásne nežný detail obrazu znázorňuje ako P. Mária drží vo svojich rukách vlastnú dušu. To je pre nás veľkým povzbudením a motiváciou, že svoj život, telo a dušu, držíme v rukách práve vtedy, keď centrom toho všetkého je Ježiš a jeho cesta v našom srdci.

(o. Jozef OSB)

 

Mária...

 

Čistá...

bez škvrny z raja,

falošným šťastím

neoklamaná...

 

Poslušná...

sýtená slovom Boha

do Jeho vôle

bez výhrad vložená...

 

Statočná...

pod stromom kríža

mečom bolestí

ranená...

Vytrvalá pútnička...

po strminách sveta

úzkou cestou pokory

dôvera ťa viedla...

 

Milovaná

až do krajnosti,

božia slnečnica

zahľadená na Pána...

 

Nanebovzatá,

prešťastná, svätá...

tiahni ma do neba,

...som tvoje dieťa!

 

...mojím nebom

je Tvoj Syn!

                        (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen