Klub priateľov
  • ČLENSTVO

Klub priateľov TV LUX je spoločenstvo ľudí, ktorí akýmkoľvek darom, modlitbou alebo praktickou pomocou napomáhajú rozvíjať TV LUX a tým šíriť hodnoty evanjelia. Členstvo v Klube je dobrovoľné a k ničomu právne nezaväzuje. Členom Klubu môže byť: rodina, jednotlivec, firma.

Klub priateľov Televízie LUX má v súčasnosti viac ako 20 000 členov po celom Slovensku a tiež v zahraničí. Finančné dary členov Klubu pokrývajú prevažnú časť nákladov TV LUX.

  • PRIHLÁSENIE

Členom Klubu sa záujemca stáva po vyplnení prihlášky a obdržaní členskej kartičky s členským číslom. Pri prihlasovaní je potrebné zrozumiteľne (pri písanej forme čitateľne) uviesť nevyhnutne svoje meno, priezvisko, poštovú adresu a telefónne číslo.  Ak je niekto ochotný, tak aj podrobnejšie údaje: email, povolanie, dátum narodenia, dekanát, diecézu, možnosti pomoci TV LUX (to je uvedené v písomnej prihláške). Existuje niekoľko možností, ako sa dá prihlásiť do Klubu priateľov TV LUX:

  • telefonicky (02/21 29 55 55, len v pracovných dňoch v čase 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00)
  • emailom (klub@tvlux.sk)
  • priamo na našom webe: elektronicky tu
  • vyplnením prihlášky a doručením do TV LUX (prihlášky sú často v kostoloch, na zadnej strane klubového bulletinu alebo si ich môžete vyžiadať v TV LUX)
  • PODPORA

Forma podpory je na osobnom rozhodnutí každého člena a podľa jeho vôle sa môže ľubovoľne meniť. Kľúčová je pre nás pravidelná podpora zriadením trvalého príkazu z účtu (napr. mesačne) alebo cez SIPO, a to sumou v ľubovoľnej hodnote, napr. 5 EUR/mesiac, alebo príležitostne v ľubovoľnej výške (napr. poštovou poukážkou vloženou v bulletine).  

Každý príspevok, aj ten ktorý je realizovaný prostredníctvom poštovej poukážky, je vždy dobrovoľný a zaslanie bulletinu a do neho poštovej poukážky je taktiež dobrovoľné. 

Ako variabilný symbol je potrebné uvádzať vždy klubové čislo. Podrobnosti v sekcii Podporte nás.

 

 

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri