ANJEL PÁNA
Premiéra: 
Ne
12:00
Žáner: Modlitby

Priamy prenos z Vatikánu. Pozn. nie je v archíve.

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri