EFFETA
Žáner: Náboženské

S teológmi nad nedeľným evanjeliom.

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri