MOJA MISIA MAGAZÍN
Premiéra: 
Pi
17:30
Žáner: Publicistika
Dokumentárny film zo života misionárov a následný rozhovor, aktualizujúci udalosti z filmu.

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri