NA TÓNOCH VĎAČNOSTI
Žáner: Hudobné
Chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.