SVÄTÁ OMŠA
Žáner: Náboženské

Priame prenosy svätých omší.

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri