3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS
3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS
Animovaný katechizmus
AKATIST
AKATIST
Modlitba východných cirkví
ANJEL PÁNA
ANJEL PÁNA
Priamy prenos z Vatikánu.
BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ
BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ
CHVÁLY
CHVÁLY
Záznamy z modlitbových stretnutí charizmatických spoločenstiev.
DOMA JE DOMA
DOMA JE DOMA
Popoludňajšia stretnutie sa "doma v obývačke".
DUCHOVNÁ PORADŇA
DUCHOVNÁ PORADŇA
Otázky z oblasti duchovného života
DUCHOVNÉ SLOVKO
DUCHOVNÉ SLOVKO
O. Marián Bér, riaditeľ Klubu priateľov TV LUX, sa prihovára divákom krátkym duchovným zamyslením.
EFFETA
EFFETA
Nad nedeľným evanjeliom.
FATIMSKÉ SOBOTY
FATIMSKÉ SOBOTY
FUNDAMENTY
FUNDAMENTY
Zastavenia sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi.
GENERÁLNA AUDIENCIA
GENERÁLNA AUDIENCIA
Priamy prenos generálnej audiencie so Svätým Otcom.
GODZONE MAGAZÍN
GODZONE MAGAZÍN
Relácia pre generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
Relácia zo života Gréckokatolíckej cirkvi.
HODINA MILOSRDENSTVA
HODINA MILOSRDENSTVA
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
HUDOBNÉ PÓDIUM
HUDOBNÉ PÓDIUM
Záznamy koncertov.
KATECHÉZA
KATECHÉZA
Vysvetľovanie kresťanských právd.
KLBKÁREŇ
KLBKÁREŇ
Klbkova listáreň
KLBKO
KLBKO
Relácia pre predškolákov.
KRESŤAN V SPOLOČNOSTI
KRESŤAN V SPOLOČNOSTI
Kresťanský pohľad na spoločnosť a veci verejné.
KULMENIE
KULMENIE
O filmoch, obrazoch, či architektúre trochu inak.
LUXÁREŇ
LUXÁREŇ
Zo zákulisia života televízie.
MEDZI NEBOM A ZEMOU
MEDZI NEBOM A ZEMOU
Publicistika Mariána Gavendu. Stretnutie so zaujímavým človekom a prechádzka dôležitými medzníky, ktorými v živote prešiel.
MOJA MISIA MAGAZÍN
MOJA MISIA MAGAZÍN
Dokumentárny film zo života misionárov a následný rozhovor, aktualizujúci udalosti z filmu.
NA CESTE V RODINE
NA CESTE V RODINE
Relácia pre manželov a rodiny, návod na riešenie problematických otázok, pomoc pri výchove a oveľa viac.
PÁPEŽ FRANTIŠEK V EGYPTE
PÁPEŽ FRANTIŠEK V EGYPTE
PÁPEŽ FRANTIŠEK V KOLUMBII
PÁPEŽ FRANTIŠEK V KOLUMBII
PETER MEDZI NAMI
PETER MEDZI NAMI
Katechézy a príhovory pápeža Františka.
QUO VADIS
QUO VADIS
Kam kráčaš, človek?
QUO VADIS S MAXOM KAŠPARŮ
QUO VADIS S MAXOM KAŠPARŮ
REHOĽNÁ ABECEDA
REHOĽNÁ ABECEDA
RUNIVERZ
RUNIVERZ
O života a dianí na KU v Ružomberku.
SLOVO V OBRAZE
SLOVO V OBRAZE
SPOJENÍ OCEÁNOM
SPOJENÍ OCEÁNOM
Príbehy ľudí spoza oceánu.
SPRAVODAJSKÝ SÚHRN
SPRAVODAJSKÝ SÚHRN
Týždenný súhrn udalostí zo života Cirkvi u nás i vo svete.
SPRÁVY
SPRÁVY
Spravodajská relácia TV LUX.
SVÄTÁ OMŠA
SVÄTÁ OMŠA
Priame prenosy svätých omší.
SVEDECTVO
SVEDECTVO
Osobné svedectvá viery.
TÝŽDEŇ S...
TÝŽDEŇ S...
Farnosti sa modlia za TV LUX.
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU: ISLAM
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU: ISLAM
V SAMÁRII PRI STUDNI
V SAMÁRII PRI STUDNI
Náboženská publicistika na aktuálnu tému.
V ŠKOLE DUCHA
V ŠKOLE DUCHA
Televízna duchovná obnova.
VATICANO
VATICANO
Magazín z prostredia Vatikánu
VATICANO
VATICANO
Magazín z prostredia Vatikánu
VATIKÁNSKY MAGAZÍN
VATIKÁNSKY MAGAZÍN
Týždenné spravodajstvo z Vatikánskeho televízneho centra.
VÄZBY
VÄZBY
VIERA DO VRECKA
VIERA DO VRECKA
vKONTEXTE
vKONTEXTE
Vkladáme do kontextu informácie vytrhnuté z kontextu.
VZŤAHY
VZŤAHY
Hľadania vzťahov medzi Bohom a matematikou.
Z PRAMEŇA
Z PRAMEŇA
Bohoslužba slova z rannej svätej omše.
Z VOLEJA
Z VOLEJA

Program nadnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri