10 ROKOV TELEVÍZIE LUX
10 ROKOV TELEVÍZIE LUX
Záznamy prenosov z ďakovnej slávnosti z 10. výročiu TV LUX, gratulácie.
3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS
3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS
Animovaný katechizmus, jednoduché vysvetľovanie právd viery.
AD LIMINA APOSTOLORUM 2015
AD LIMINA APOSTOLORUM 2015
Reportáže a záznamy z návštevy slovenských biskupov "Ad limina".
ADVENT SO SV. JÁNOM PAVLOM II.
ADVENT SO SV. JÁNOM PAVLOM II.
Zamyslenia dnes už svätého pápeža.
AKATIST
AKATIST
Modlitba východných cirkví.
AMERICKO-SLOVNEKÉ INŠPIRÁCIE
AMERICKO-SLOVNEKÉ INŠPIRÁCIE
Dva jazyky, jedna viera. Inšpirujúce rozhovory naživo zo štúdia v New Yorku.
ANJEL PÁNA
ANJEL PÁNA
Priamy prenos z Vatikánu. Pozn. nie je v archíve.
BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ
BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ
Záznamy zo sprievodných udalostí a samotného aktu blahorečenia.
BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
Záznamy zo sprievodných udalostí a samotného aktu blahorečenia.
CHVÁLY
CHVÁLY
Záznamy z modlitbových stretnutí charizmatických spoločenstiev.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TV LUX
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TV LUX
Záznamy z podujatí , ktoré TV LUX pripravuje pre svojich priaznivcov.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
Záznamy rôznych divadelných predstavení, ktoré odvysielala TV LUX.
DOKUMENTÁRNE FILMY
DOKUMENTÁRNE FILMY
DOMA JE DOMA
DOMA JE DOMA
Popoludňajšia stretnutie sa "doma v obývačke".
DUCHOVNÁ PORADŇA
DUCHOVNÁ PORADŇA
Otázky z oblasti duchovného života
DUCHOVNÉ SLOVKO
DUCHOVNÉ SLOVKO
O. Marián Bér, riaditeľ Klubu priateľov TV LUX, sa prihovára divákom krátkym duchovným zamyslením.
EFFETA
EFFETA
Nad nedeľným evanjeliom.
EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY
EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY
FATIMSKÉ SOBOTY
FATIMSKÉ SOBOTY
FUNDAMENTY
FUNDAMENTY
Zastavenia sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi.
GENERÁLNA AUDIENCIA
GENERÁLNA AUDIENCIA
Priamy prenos generálnej audiencie so Svätým Otcom.
GODZONE MAGAZÍN
GODZONE MAGAZÍN
Relácia pre generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
Relácia zo života Gréckokatolíckej cirkvi.
HODINA MILOSRDENSTVA
HODINA MILOSRDENSTVA
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
HUDOBNÉ PÓDIUM
HUDOBNÉ PÓDIUM
Záznamy koncertov.
IBA ŠKOLA
IBA ŠKOLA
JEDEN NA JEDNÉHO
JEDEN NA JEDNÉHO
KATECHÉZA
KATECHÉZA
Vysvetľovanie kresťanských právd.
KLBKÁREŇ
KLBKÁREŇ
Klbkova listáreň
KLBKO
KLBKO
Relácia pre predškolákov.
KLINEC PO HLAVIČKE
KLINEC PO HLAVIČKE
KRESŤAN V SPOLOČNOSTI
KRESŤAN V SPOLOČNOSTI
Kresťanský pohľad na spoločnosť a veci verejné.
KULMENIE
KULMENIE
O filmoch, obrazoch, či architektúre trochu inak.
LUXÁREŇ
LUXÁREŇ
Zo zákulisia života televízie.
MEDZI NEBOM A ZEMOU
MEDZI NEBOM A ZEMOU
Publicistika Mariána Gavendu. Stretnutie so zaujímavým človekom a prechádzka dôležitými medzníky, ktorými v živote prešiel.
MOJA MISIA MAGAZÍN
MOJA MISIA MAGAZÍN
Dokumentárny film zo života misionárov a následný rozhovor, aktualizujúci udalosti z filmu.
NA CESTE V RODINE
NA CESTE V RODINE
Relácia pre manželov a rodiny, návod na riešenie problematických otázok, pomoc pri výchove a oveľa viac.
PÁPEŽ FRANTIŠEK V EGYPTE
PÁPEŽ FRANTIŠEK V EGYPTE
PÁPEŽ FRANTIŠEK V KOLUMBII
PÁPEŽ FRANTIŠEK V KOLUMBII
PETER MEDZI NAMI
PETER MEDZI NAMI
Katechézy a príhovory pápeža Františka.
QUO VADIS
QUO VADIS
Kam kráčaš, človek?
QUO VADIS S MAXOM KAŠPARŮ
QUO VADIS S MAXOM KAŠPARŮ
REHOĽNÁ ABECEDA
REHOĽNÁ ABECEDA
RUNIVERZ
RUNIVERZ
O života a dianí na KU v Ružomberku.
SLOVO V OBRAZE
SLOVO V OBRAZE
SPOJENÍ OCEÁNOM
SPOJENÍ OCEÁNOM
Príbehy ľudí spoza oceánu.
SPOLU
SPOLU
SPRAVODAJSKÝ SÚHRN
SPRAVODAJSKÝ SÚHRN
Týždenný súhrn udalostí zo života Cirkvi u nás i vo svete.
SPRÁVY
SPRÁVY
Spravodajská relácia TV LUX.
STRETNUTIE MLÁDEŽE: P18 PREŠOV
STRETNUTIE MLÁDEŽE: P18 PREŠOV
SVÄTÁ OMŠA
SVÄTÁ OMŠA
Priame prenosy svätých omší.
SVEDECTVO
SVEDECTVO
Osobné svedectvá viery.
TÝŽDEŇ S...
TÝŽDEŇ S...
Farnosti sa modlia za TV LUX.
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU: ISLAM
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU: ISLAM
V SAMÁRII PRI STUDNI
V SAMÁRII PRI STUDNI
Náboženská publicistika na aktuálnu tému.
V ŠKOLE DUCHA
V ŠKOLE DUCHA
Televízna duchovná obnova.
VATICANO
VATICANO
Magazín z prostredia Vatikánu
VATICANO
VATICANO
Magazín z prostredia Vatikánu
VATIKÁNSKY MAGAZÍN
VATIKÁNSKY MAGAZÍN
Týždenné spravodajstvo z Vatikánskeho televízneho centra.
VÄZBY
VÄZBY
VEČERA U SLOVÁKA
VEČERA U SLOVÁKA
VIERA DO VRECKA
VIERA DO VRECKA
vKONTEXTE
vKONTEXTE
Vkladáme do kontextu informácie vytrhnuté z kontextu.
VZŤAHY
VZŤAHY
Hľadania vzťahov medzi Bohom a matematikou.
Z PRAMEŇA
Z PRAMEŇA
Bohoslužba slova z rannej svätej omše.
Z VOLEJA
Z VOLEJA