10 ROKOV TELEVÍZIE LUX
10 ROKOV TELEVÍZIE LUX
Záznamy prenosov z ďakovnej slávnosti z 10. výročiu TV LUX, gratulácie.
3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS
3-MINÚTOVÝ KATECHIZMUS
Animovaný katechizmus, jednoduché vysvetľovanie právd viery.
AD LIMINA APOSTOLORUM 2015
AD LIMINA APOSTOLORUM 2015
Reportáže a záznamy z návštevy slovenských biskupov "Ad limina".
ADVENT SO SV. JÁNOM PAVLOM II.
ADVENT SO SV. JÁNOM PAVLOM II.
Zamyslenia dnes už svätého pápeža.
ADVENTNÝ KALENDÁR
ADVENTNÝ KALENDÁR
AKATIST
AKATIST
Modlitba východných cirkví.
AMERICKO-SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE
AMERICKO-SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE
Dva jazyky, jedna viera. Inšpirujúce rozhovory naživo zo štúdia v New Yorku.
ANJEL PÁNA
ANJEL PÁNA
Priamy prenos z Vatikánu. Pozn. nie je v archíve.
BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ
BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ
Záznamy zo sprievodných udalostí a samotného aktu blahorečenia.
BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
Záznamy zo sprievodných udalostí a samotného aktu blahorečenia.
CHVÁLY
CHVÁLY
Záznamy z modlitbových stretnutí charizmatických spoločenstiev.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TV LUX
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TV LUX
Záznamy z podujatí , ktoré TV LUX pripravuje pre svojich priaznivcov.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
Záznamy rôznych divadelných predstavení, ktoré odvysielala TV LUX.
DOKUMENTÁRNE FILMY
DOKUMENTÁRNE FILMY
DOMA JE DOMA
DOMA JE DOMA
Popoludňajšie stretnutie sa "doma v obývačke".
DUCHOVNÁ PORADŇA
DUCHOVNÁ PORADŇA
Otázky a odpovede z oblasti duchovného života.
DUCHOVNÉ SLOVKO
DUCHOVNÉ SLOVKO
Krátke duchovné zamyslenia o. Mariána Béra.
EFFETA
EFFETA
S teológmi nad nedeľným evanjeliom.
ELIAS VELLA
ELIAS VELLA
Záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne.
EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY
EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY
Eucharistické zázraky zachytené v diele budúceho bl. Carla Acutis.
FATIMSKÉ SOBOTY
FATIMSKÉ SOBOTY
Mariánske pobožnosti.
FUNDAMENTY
FUNDAMENTY
Zastavenia sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi.
GENERÁLNA AUDIENCIA
GENERÁLNA AUDIENCIA
Priamy prenos generálnej audiencie so Svätým Otcom. Nie je v archíve.
GODZONE MAGAZÍN
GODZONE MAGAZÍN
Relácia pre mladú generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
Magazín o živote Gréckokatolíckej cirkvi.
GURMÁNSKA MISIA
GURMÁNSKA MISIA
Odľahčeným a zábavným spôsobom z domáceho prostredia kuchyne, varenia a zaujímavých receptov zaujať diváka. A priviesť ho ku spoločnému stolu dobrých myšlienok, zaujímavých ľudí. Ich receptov „od Života". Ako ich život naučil ďakovať a sláviť život.V Biblii je aj najskromnejšie jedenie veľkým ľudským gestom.
HODINA MILOSRDENSTVA
HODINA MILOSRDENSTVA
Hodina milosrdenstva a Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
HUDOBNÉ PÓDIUM
HUDOBNÉ PÓDIUM
Hudba v jej najrozličnejších podobách znie na koncertných pódiách. Hudobné pódium TV LUX nás prostredníctvom kamier a mikrofónov na tieto pódia zavedie.
IBA ŠKOLA
IBA ŠKOLA
Relácia o cirkevných školách, ktoré nie sú iba obyčajnými školami. Okrem vzdelávania žiakov vychovávajú a privádzajú ku Kristovi. Postupne budeme odhaľovať, čo viac ponúkajú základné, stredné, spojené cirkevné školy a cirkevné gymnáziá na Slovensku.
JEDEN NA JEDNÉHO
JEDEN NA JEDNÉHO
Analýza aktuálnych udalostí v spoločenskom, politickom a cirkevnom živote, pod zorným uhlom učenia Cirkvi.
KATECHÉZA
KATECHÉZA
K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.
KLBKÁREŇ
KLBKÁREŇ
Klbkova listáreň.
KLBKO
KLBKO
Relácia pre predškolákov. Postavička Klbko a otec Marián vysvetľujú deťom rôzne udalosti dotýkajúce sa života veriaceho človeka.
KLINEC PO HLAVIČKE
KLINEC PO HLAVIČKE
Základné otázky viery a ľudského života krátko, jednoducho a autenticky.
KONKLÁVE 2013: HABEMUS PAPAM FRANCESCO
KONKLÁVE 2013: HABEMUS PAPAM FRANCESCO
Inauguračná sv. omša pápeža Františka.
KRÍŽOVÁ CESTA
KRÍŽOVÁ CESTA
Pobožnosť krížovej cesty.
KRESŤAN V SPOLOČNOSTI
KRESŤAN V SPOLOČNOSTI
O fungovaní spoločnosti s moderátorom a pozvanými odborníkmi, pod zorným uhlom učenia Cirkvi.
KULMENIE
KULMENIE
O umeleckých dielach a autoroch umeleckých diel, trochu inak.
LECTIO DIVINA: STRETNUTIA S JEŽIŠOM
LECTIO DIVINA: STRETNUTIA S JEŽIŠOM
Zastavenia sa nad Svútým písmom spôsobom Lectio divinia s Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom metropolitom.
LUXÁREŇ
LUXÁREŇ
Zo zákulisia života televízie.
MEDZI NEBOM A ZEMOU
MEDZI NEBOM A ZEMOU
Publicistika Mariána Gavendu. Stretnutie so zaujímavým človekom a prechádzka dôležitými medzníky, ktorými v živote prešiel.
MOJA MISIA MAGAZÍN
MOJA MISIA MAGAZÍN
Dokumentárny film zo života misionárov a následný rozhovor, aktualizujúci udalosti z filmu.
NA CESTE V RODINE
NA CESTE V RODINE
Relácia pre manželov a rodiny, návod na riešenie problematických otázok, pomoc pri výchove a oveľa viac.
NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE: P18 PREŠOV
NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE: P18 PREŠOV
PÁPEŽ FRANTIŠEK V EGYPTE
PÁPEŽ FRANTIŠEK V EGYPTE
PÁPEŽ FRANTIŠEK V KOLUMBII
PÁPEŽ FRANTIŠEK V KOLUMBII
PÁPEŽ FRANTIŠEK V POBALTÍ
PÁPEŽ FRANTIŠEK V POBALTÍ
PÁPEŽ FRANTIŠEK: SYNODA O MLADÝCH
PÁPEŽ FRANTIŠEK: SYNODA O MLADÝCH
PETER MEDZI NAMI
PETER MEDZI NAMI
Katechézy a príhovory pápeža Františka.
QUO VADIS
QUO VADIS
Kam kráčaš, človek?
QUO VADIS S MAXOM KAŠPARŮ
QUO VADIS S MAXOM KAŠPARŮ
REHOĽNÁ ABECEDA
REHOĽNÁ ABECEDA
RUNIVERZ
RUNIVERZ
O života a dianí na KU v Ružomberku.
SLOVO V OBRAZE
SLOVO V OBRAZE
SPOJENÍ OCEÁNOM
SPOJENÍ OCEÁNOM
Príbehy ľudí spoza oceánu.
SPOLU
SPOLU
SPRAVODAJSKÝ SÚHRN
SPRAVODAJSKÝ SÚHRN
Týždenný súhrn udalostí zo života Cirkvi u nás i vo svete.
SPRÁVY
SPRÁVY
Spravodajská relácia TV LUX.
SVÄTÁ OMŠA
SVÄTÁ OMŠA
Priame prenosy svätých omší.
SVEDECTVO
SVEDECTVO
Osobné svedectvá viery.
TÝŽDEŇ S...
TÝŽDEŇ S...
Farnosti sa modlia za TV LUX.
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU: ISLAM
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU: ISLAM
V SAMÁRII PRI STUDNI
V SAMÁRII PRI STUDNI
Náboženská publicistika na aktuálnu tému.
V ŠKOLE DUCHA
V ŠKOLE DUCHA
Televízna duchovná obnova.
VATICANO
VATICANO
Magazín z prostredia Vatikánu
VATICANO
VATICANO
Magazín z prostredia Vatikánu
VATIKÁNSKY MAGAZÍN
VATIKÁNSKY MAGAZÍN
Týždenné spravodajstvo z Vatikánskeho televízneho centra.
VÄZBY
VÄZBY
VEČERA U SLOVÁKA
VEČERA U SLOVÁKA
VIERA DO VRECKA
VIERA DO VRECKA
vKONTEXTE
vKONTEXTE
Vkladáme do kontextu informácie vytrhnuté z kontextu.
VNEMY
VNEMY
Po chemických Väzbách a matematických Vzťahoch bude hľadať moderátor Pavol Danko netušené súvislosti medzi duchovným životom a biológiou.
VZŤAHY
VZŤAHY
Hľadania vzťahov medzi Bohom a matematikou.
Z PRAMEŇA
Z PRAMEŇA
Bohoslužba slova z rannej svätej omše.
Z VOLEJA
Z VOLEJA