FUNDAMENTY
Premiéra: 
Str
20:30
Žáner: Vzdelávanie

Zastavenia sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi.

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri